Mimi Ivanova Mimi Ivanova Потребител

По коя дата се изчислява срокът за обезщетение от борсатаЗдравейте,

Искам да попитам как се изчисляват трите години от последното обезщетение от борсата? Кое има значение - датата, от която си съкратен или датата, на която е приключило обезщетението?

В случая-съкратена съм на 09,12,2013г. по чл.328,, ал.1, т.2 и съм получила обезщетение за оставане без работа от работодателя. Имам 2 разпореждания от НОИ-на първото пише, че спира обезщетението за безработица отпуснато по чл.54, считано от 10,12,2013. и след това има ново разпореждане, на което пише, че отпуска обезщетение считано от 10,12,2013 до 09,08.2014. В трудовата ми книжка пише, че не се зачита за стаж периода от 10,12,2013 до 09,012014г.

Коя дата се гледа, за да се отброят 3-те години-10,12,2013, 09,01,2014 или 09,08,2014?

Благодаря!Отговори

  • Здравейте !

    Съгласно чл.10, ал.2 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица при отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 от КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

    На основание чл.54б, ал.4 от Кодекса за социалното осигуряване безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

    Анелия Петрова
  • Благодаря за отговора, но в моя случай не знам коя дата е истинската, тъй като първо обезщетението е отпуснато от 10,12,2013г., спряно е от същата дата-10,12,2013 заради обезщетение за оставане без работа, което работодателят ми е платил и след това има разпореждане за възобновяване на обезщетението от 10,01,2014г. Т.е започнала съм да получавам пари от НОИ от 10,01,2014г., а пък датата на отпускане е от 10,12,2013г. Коя е вярната дата, от която да се засечат 3-те години.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->