Генриетта Димитрова Генриетта Димитрова счетоводител

ДМА закупен от ЕСДобър ден,

Фирма, регистрирана по ДДС в България закупи ДМА от фирма, регистрирана по ДДС в държава, членка на ЕС. Издадени са 2 инвойса без начислен ДДС и в евро - първи за авансово плащане 50%, издаден през октомври, втори отново за авансово плащане 50%, издаден през ноември. Доставка на ДМА извършена с куриерска служба за сметка на доставчика през декември. Товарителница за доставка не е съхранена, но има приемо-предавателен протокол. Не е ВОП, т.к. не е стока, а ДМА.

Има ли нужда от самоначисляване на ДДС с протокол? Ако не е самоначисляване, по какъв начин трябва да отчитам ДДС?Отговори

  • Здравейте !

    Съгласно чл.5, ал.1 от ЗДДС стока е всяка движима и недвижима вещ. Няма значение, че веща, която сте купили сте я завели като ДМА, а не като стока. За вас тази сделка е ВОП. Длъжни сте да съставите протокол по чл.117, с който да си самоначислите ДДС. Протоколът задължително се включа в дневник продажби в месеца, в който е издаден. В дневник покупки можете да го включите в месеца, в който е издаден или в един от следващите 12 месеца.

    Анелия Петрова
  • Благодаря за изчерпателен отговор.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->