Марина Маринова Марина Маринова Потребител

Приключване на сметка 125Здравейте!

Става въпрос за ЮНЛЦ в обществена полза, което няма стопанска дейност.

Въпросът ми е, кога трябва да се приключи сметка 125 със сметка 119, в края на текущата година или в началото на следващата?

Изпитвам трудности при посочване на резултата на предприятието с нестопанска цел в ГФО, в частност в отчета за собствения капитал.

Благодаря предварително за отделеното време!Отговори

 • Здравейте,
  не сте посочили имената на сметките, които цитирате, но предполагам, че става въпрос за сметка 125- Печалба/Загуба от Нестопанска дейност и сметка 119 - Други резерви.
  Аналогично на отчитане на текущата печалба/загуба от стопанската дейност и отнасянето й към Непокрита загуба и Неразпределена печалба, бих Ви препоръчала следното отчитане.
  След като приключите всички приходи и разходи, свързани с нестопанската цел в сметка 125 да оставите към 31.12 на отчетната година салдото за текущия резултат от нестопанската дейност по тази сметка. На 01.01 на следващата година може вече да прехвърлите салдото от сметка 125 в сметка 119.
  В отчетите, които са предвидени в СС -9 Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел са представени ОПР и ОПП за ЮЛНЦ, но счетоводен баланс се изготвя съгласно СС 1, където не е предвидено отделно представяне на текущ резултат от нестопанската дейност и натрупани такива от предходни години. Тази пояснителна информация, за целите на по-точна и ясна информация за потребителите на отчети може да се поясни в бележките към ГФО.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->