ATANASKA DIMOVA ATANASKA DIMOVA СЧЕТОВОДИТЕЛ

Назначен работник от земеделски прозиводителЗдравейте,
Земеделски производител, който е физическо лице, след като назначи работник на осем часа на постоянен трудов договор, трябва ли да сключи договор със служба по трудова медицина? По принцип съм на ясно с това, че трябва да се води ведомост, да се подават декларации образец 1 и образец 6, но ще съм Ви благодарна, ако ми отговорите по-подробно.Отговори

 • Здравейте,

  Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са задължителни за всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.
  Задължение на работодателя е да осигури обслужване на своите работници и служители от регистрирани служби по трудова медицина. Няма критерии за минимален брой заети работни места.
  Лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, носят отговорност по чл. 413, 414, 415, 415в и 416 от Кодекса на труда и другите специфични за съответната дейност закони и нормативни актове.
  Контролен орган по спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа е ИА “Главна инспекция по труда”.

  Справка: чл. 25, чл. 55 и чл. 54, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Велислава Василева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->