Благовест Христов Благовест Христов Управител

Командироване в ЕСПри условие, че българско дружество командирова работници, с цел извършване на услуга (СМР) в ЕС-Франция за повече (или по-малко) от 30 календарни дни и са осигурени от първия ден на командироването им според новите промени в Кодекса на труда - на Френския минимален осигурителен праг, необходимо ли е за работниците да се превеждат и командировъчни за всеки календарен ден от престоят им?Отговори

 • Здравейте,

  при командироване или изпращане на работници или служители с цел предоставяне на услуги, съгласно новата наредба:
  За дните на командироване в рамките на предоставяне на услуги служителят следва да се ползва от поне минималните условия на работа, установени за служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.
  В този случай, Законодателят предвижда, че работодателят дължи пътни пари, необходими за придвижването на служителя до страната на командироване и обратно. Покриват се и пътните разноски на служителя, свързани с ползването на платения годишен отпуск за връщането му до страната на постоянната му работа и достигането му отново до страната на командироването.
  По отношение на квартирните пари работодателят НЕ Е задължен да плаща тези разходи, освен ако страните уговорят противното. В Наредбата се посочва, че страните могат да договорят и квартирни пари.
  Новата правна уредба НЕ предвижда уговарянето на заплащане на дневни пари на служителя. Вместо това работодателят е длъжен да изравни получаваната работна заплата според стандарта в държавата на командироването.
  Следователно, не е обходимо да се превеждат допълнителни дневни пари, а ако това се случи ще се счита за допълнително възнаграждение.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Петя Лазарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->