hassan touma hassan touma Потребител

Напускане на работа без предизвестиеНа срочен изпитателен трудов договор в полза на работодатела, работих един месетц на смени, включително и нощни. Не сам подписал дукомент за плагане на нощен труд. Не ми харесваше работата и напуснах, без да подам молба и предизвестие. Увълниха ме дециплинарно и им дължа една брутна заплата. Редовен стодент съм 2 курс. Моля ви за съвет.Отговори

  • Здравейте !

    Не виждам нищо нередно в действията на работодателя. Вие сте сте напуснал работа без предизвестие и дори без да подадете молба и да информирате работодателя за вашето решение. Без подадена молба работодателя няма как да знае вашите намерения за напускане на работа. За него вие безпричинно не идвате на работа и при две такива неявявания той има право да ви наложи наказанието дисциплинарно уволнение. На основание чл.221, ал.2 от Кодекса на труда при дисциплинарно уволнение работникът дължи на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.


    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->