Задай въпрос тук
РИЛКА ПОПОВА РИЛКА ПОПОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Облагане на ЕТФизическо лице се осигурява през ООД, където е управител. ЕТ е действащо. При приключване на дейността на ЕТ за 2016 год., следва ли да се приспадат осигуровките, направени през ООД преди да се начисли данъка?Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ