Задай въпрос тук
   Потребител

Осигуровки за Управител на ООД, който не извършва трудова дейност в дружеството.Здравейте, моля да получа компетентен отговор от експерт от НАП по следния въпрос:

Дължи ли осигуровки Управител на ООД, който не извършва трудова дейност в дружеството?

Той е вписан като Управител заедно и по отделно с дугия съдружник-Управител, но не подписва фактури, договори и не извършва трудова дейност в търговското дружество. Живее и работи в друга държава в ЕО на трудов договор, където се осигурява в съответствие със законодателството.Отговори

Свързани документи с КСО