Георги Сапинев Георги Сапинев Потребител

Обезщетение от работодател при съкращение по чл. 328, ал.1, т.2Здравейте.
Бях съкратен по член 328, ал.1, т.2 от КТ в началото на Януари 2017г. Имам ли право да поискам обезщетение от работодателя, ако не е изтекъл целият срок от 1 месец от датата на съкращение, а да речем 2 седмици?Отговори

 • Здравейте,

  При този ред (чл. 328 ал.1 т.2) работодателят е длъжен да отправи писмено предизвестие, което обичайно е със срок от един месец (страните могат да уговорят и по-продължителен, но не повече от три месеца). Ако не го направи, дължи обезщетение в размер на брутното възнаграждение за срока на неспазеното предизвестие. Тоест със или без предизвестие, служителят ще получи една заплата, считано от момента, в който го уведомят, че е съкратен. В случай, че има предизвестие, тази заплата ще е за положения от него труд през последния месец, в който е на работа. А в случай, че работодателят не спази предизвестието плащането ще е с характер на обезщетение.
  Служителят има право и на обезщетение за времето, през което е останал без работа (или ако е започнал по-ниско платена работа), но за не повече от един месец (чл. 222 ал.1). Типичният подход е съкращението да влезе в сила веднага, работодателят да изплати една заплата обезщетение, а след един месец – още една, в случай, че служителят не си е намерил работа.
  Затова казвам, макар и с известни условности, че при съкращаване на щат обезщетението е в размер на две заплати. Обезщетенията пак са според последната заплата. За да получи това обезщетение (визирам чл.222, ал.1 от КТ), работникът подава молба свободен текст до своя работодател, в която декларира, че не е започнал работа някъде другаде и прилага копие от трудовата си книжка, от което това обстоятелство е видно, като това трябва да стане до края на месеца, следващ месеца на прекратяване. Интересен факт е, че дори и да сте започнали работа през следващия месец работа, но на длъжност с по- ниско възнаграждение, то тогава Вие отново имате право на обезщетение по чл. 222, но само за разликата.
  Давам Ви пример: Ако на досегашната си работа сте получавали заплата 1000 лева, прекратят Ви трудовия договор по чл. 328, ал.1, т.2 и през следващия месец не си намерите работа, след поискване от Ваша страна, бившият Ви работодател следва да ви обезщети с 1000 лв. Ако през следващия месец сте си намерили работа на друго място, но възнаграждението там е по- ниско, например 600 лева, то тогава отново имате право на обезщетение от стария си работодател по чл. 222, но само за разликата от 400 лева (1000 лева - 600 лева)
  Ако през времето, през което сте работили в дружеството не сте използвали платения си годишен отпуск, то тогава имате право и на обезщетение по чл. 224 от КТ, т.е. да Ви обезщетят и за неизползваната част от платения годиншен отпуск, но само за тази, която не е изтекла давност. (Давността за платения годишен отпуск е 2 години от началото на следващата година, за която се е отнасял отпускът).

  Мога да обобщя, че когато договорът Ви е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.2 от КТ, имате право на следните обезщетения:
  1-во: по чл.220 от КТ (за неспазения срок на предизвестието)
  2-ро: по чл. 222, ал. 1 от КТ (обръщам внимание, че Вие трябва да си го поискате писмено с молба и копие на трудовата си книжка в месеца, следващ прекратяването)
  3-то: по чл. 224 от КТ за неизползваната част от платения годишен отпуск, която не е изтекла по давност (2 год.)

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->