Женя Димитрова Женя Димитрова Потребител

Осигуряване на управител на ЕООДСобственик на ЕООД ще се осигурява като самоосигураващо се лице. Собственикът ще извършва и личен труд в дружеството. Трябва ли да се осигурява допълнително? Как точно става осигуряването на двете места? Правилно ли е да се сключва ДУК щом няма да има възнаграждение?Отговори

  • Здравейте, едноличен собственик на капитала в дружество, който полага труд в него може да избере да получава възнаграждение за този труд. Съгласно §1, т.26, буква "и" от ДР на ЗДДФЛ приравнени на трудови правоотношения са правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със:
    съдружници, член кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5% от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член кооператори или акционери.
    Това означава, че собственикът на ЕООД-то може да си определи възнаграждение, но не по-малко от МРЗ (460 лева за 2017г.). Тъй като подобен тип правоотношение е приравнено на трудово, това означава, че авансово на лицето трябва да се удържат социални и здравни осигуровки, както и ДОД и да се подават Декларация Обр.1 и 6 с код 8 за авансово удържания ДОД. Лицето ще има и задължение да подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.

    Поздрави,
    Станислав Колев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->