ЖЕНЯ СТАНЧЕВА ЖЕНЯ СТАНЧЕВА счетоводител

Необлагаеми сделки/услуги по чл.21 ал.4 от ЗДДСЗдравейте,
Фирма, регистрирана по ЗДДС, извършва проектиране на строителни контрукции за недвижими имоти, намиращи се на територията на ЕС /Швеция/ и извън ЕС /САЩ и Канада/. Проектантските услуги отговарят на условията на чл.21 ал.4 и се определят като необлагаеми /освободени, без право на ДК/. Въпросите ми са следните:

1. Тези освободените сделки влизат ли в СД по ДДС и респ.Дневник за продажби?
2. Ако влизат, в кои колони на Дневника за продажби се вписват / извън ЕС -кол.23 и на територията на ЕС -кол.24 / ?Отговори


 • Здравейте,

  съгласно разпоредбата на чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС, при доставки с място на изпълнение извън територията на страната следва да бъдат издавани фактури, като в тях като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба на закона, съгласно която доставката на услуга е с място на изпълнение извън територията на страната. В случая, това е разпоредбата на чл.21, ал.4, т.1 от ЗДДС. Издадените фактури следва да бъдат отразени в колона 23 „ДО на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка”. В справката-декларация по ЗДДС тези фактури се отразяват в кл.18.
  Клетка 24 се попълва единствено за освободени доставки, които са изчерпателно изброени в глава IV на ЗДДС (услуги, свързани със здравеопазване, социални услуги, образователни, услуги, свързани с вероизповеданията и други). Предоставянето на строително- монтажни услуги не е освободена доставка и не следва да бъде включена в клетка 24.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Здравейте, необходимо ли е в тази ситуация да се подава VIES декларация? Има ли някакви промени в тази връзка през 2018 г?
  Имам същият казус и според инспекторите на НАП трябва фактурата да бъде отразена в кл.17 от декларацията и да има VIES декларация.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->