Задай въпрос тук
todor komitski todor komitski ohranitel

ПрекатегоризацияРаботя във фирма за електронни компоненти, като оператор анализ брак. Имаме рентгенови устройства за анализа т.е. постоянно работя в среда с йонизиращи лъчения. Работодателя ми предоставя 5 дни допълнителен годишен платен отпуск и ваучери за храна на стойност 2 лв. за всеки отработен ден т.е. той дефакто признава наличието на горепосочените вредности.

Длъжен ли е работодателят да ме води втора категория труд, както е според наредбата за категоризация на труда? В какъв срок от започване на дейноста с тези вредности трябва да уведоми НОИ? Трябва ли и аз да бъда уведомен от работодателя за това и ако да, в какъв срок? Има ли друг начин да се информирам и ако се окаже, че работодателя не е уведомил НОИ, че развива такъв тип дейност, какво трябва да направя, за да се случи прекатегоризацията?Отговори

Свързани документи с КСО

-->