Анатоли Върбанов Анатоли Върбанов Потребител

Доход при източникаЗдравейте,
Българско дружество има сключен договор с чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава членка на ЕС, за покупка и продажба на стоки. В договора има клауза за съвместна сметка, която представлява споразумение за поделяне на резултата от сделката. След изпълнение на договора чуждестранното дружество издава фактура за неговия дял от сделката. Сумата по фактурата е заплатен от българското дружество.

Може ли полученият доход по фактурата, отнасяща се за печалбата на чуждестранното дружество да се третира като дивидент за дружеството и да се приложи разпоредбата на чл. 194 ал. 3 т. 3 от ЗКПО?

Следва ли българското дружество първо да начисли корпоративен данък на изплатената сума?

В случай, че доходът не е дивидент, какво е данъчното облагане за българското дружество?Отговори

 • Здравейте,

  Не съм сигурен дали напълно разбирам казуса като хронология на действия. (кой продава стоките, кой ги купува, къде се доставят стоките, кои са крайните клиенти и къде са те).Не откривам никаква логика да приложите чл. 194 от ЗКПО. Българското дружество дъщерно ли е на чуждестранното дружество? Ако в резултат от тази сделка българското дружество получи приходи превишаващи разходите, то трябва да плати корпоративен данък в България. Чак след това, ако дружеството майка на българското дружество е чуждестранно такова, може да се разпределят дивиденти.
  Важно е и кои осъществява продажбата на стоките.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Здравейте,

  Българското дружество закупува стоките от чуждестранното, извършва разходи по транспортиране, преработка, съхранение и реализация на стоките в България. След продажбата на стоките въз основа на клаузата за съвместна сметка се поделя резултата между двете дружества. При положителен резултат чуждестранното дружество издава фактура за неговия дял. Българското дружество не е дъщерно на чуждестранното. Въпросът ми относно прилагането на чл. 194 ал. 3 т. 3 от ЗКПО е продиктувано клаузата за съвместна сметка и аналогията за не персонифицирано дружество.
 • Здравейте,

  Вие не разпределяте дивидент или ликвидационен дял. Нямате основание да прилагате тези разпоредби на ЗКПО. Чуждаестранното дружество получава един вид комисионна ичислена на база печалбата от дадена сделка.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->