Анелия Димитрова Анелия Димитрова търговец

ДДС за наемЕТ на което съм собственик е спряно от дейност от м юни 2015 г. През 2014 г съм отдавала под наем на фирма за 2 месеца апартамент, който е моя собсвеност. Сега през 2017 год. при проверка от НАП се оказва, че съм в нарушение, защото трябва да заплатя ДДС за получената сума. Как трябва да процедирам, при условие, че тогава не съм издала фактура или квитанция, въз основа на която да платя данъка?

В момента работи ООД, на което съм съсобственик. Как да документирам този наем без да пускам ЕТ отново в действие и дължа ли наистина ДДС, при условие че въпросния апартамент е моя собственост, но не е вписан като актив на ЕТ-то?

Ако едно физическо лице няма ЕТ или ако ЕТ-то няма регистрация по ЗДДС пак ли се дължи ДДС?Отговори

 • Здравейте, г-жо Димитрова,
  от така описаният казус не става ясно какъв е статуса на ЕТ - регистрирано, дерегистрирано по ЗДДС и проверката на кой е извръшвана - на Вас като физическо лица или на ЕТ.
  Предполагаемо, ЕТ е било регистирирано по ЗДДС за този период и е преотдвавало нает актив, от Вас като физическо лице. За това преотдаване е следвало ЕТ да издаде фактура и ако е регистрирано по ЗДДС да издаде фактура с начислен ДДС. След като този актив е на физическото лице, то трябва да има някакво договорно отношение между ФЛ и ЕТ за отдаване на този актив от физическото лице на ЕТ, независимо, че това е едно и също лице.
  Ако сега имате проверка/ревизия на ЕТ и тя е констатирала неначисляване на ДДС, то в документа от НАП, с който ще приключи тази процедура ще имате разпореждане как и колко ДДС да начислите.
  Ако сега извършвате дейност през ООД и отдавате под наем същия апартамент, то отново следва да имате договор за наем, с който да предоставите апартамента от физическото лице към ООД и тогава ООД може да фактурира преотдаването на апартамента под наем.
  По последния въпрос, ЕТ или физическото лице може да няма регистрация, но да е преминало оборота за регистрация и да следва да се регистрира и да начислява ДДС.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->