M R M R Потребител

Обезщетение за безработица на съдружник в ООДЗдравейте,

Съдружник съм в ООД. Дружеството никога не е започвало дейност. Не съм подавал ОКД 5.

В същото време работя на трудов договор в друго дружество и се осигурявам на максималния осигурителен доход. В дружеството предстоят съкращения. Ще мога ли да получавам ПОБ и в какъв размер?

Пречка ли е, че съм съдружник в недействащото ООД?Отговори

 • Здравейте,

  докато сте съдружник в ООД нямате право да получаване обезщетение за безработица.
  (чл. 54а, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 4, ал. 6, т. 3 от Кодекс за социално осигуряване).


  Относно факта, че дружеството е недействащо, Ви предоставям решение на Върховния административен съд:

  "Съдът (първоинстанционният - бел. моя) въз основа на тези доказателства е приел, че административният орган е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствени правила като не е установил надлежно по смисъла на чл.35 от АПК обстоятелствата по чл.54а, ал.1, т.3 от КСО. По делото нямало данни за упражняване на такава дейност, тъй като сама по себе си регистрацията на ООД в търговския регистър не е упражняване на трудова дейност.
  Тези правни доводи на съда са необосновани и противоречат на разпоредбите на чл.54а, ал.1, т.3 и на чл.4 от КСО. Регистрация на едно дружество се извършва с цел бъдещо осъществяване на дейност, от която работещите в дружеството да получават доходи. Обратното предполага заличаването на неработещо и безперспективно регистрирано дружество. Поради това съгласно чл.4, ал.3 от КСО - задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: т.1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; т.2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) - лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества. В цитираната разпоредба законодателят е въвел като задължително условие за регистрираните съдружници в търговски дружества да внасят съответните осигурителни вноски, без значение дали осъществяват някаква дейност.
  С оглед на така изложеното становище, Върховният административен съд намира, че обжалваното решение е постановено в противоречие с материалния закон и на основание чл.209, т.3 от АПК следва да бъде отменено, а делото решено по същество, като жалбата на **** **** ***** бъде отхвърлена като неоснователна."


  Което е в подкрепа на казаното по - горе, че нямате право на коментираното обезщетение, без значение дали дружеството има дейност или не.

  Поздрави,
  Цветан Терзийски.
 • г-н Терзийски,

  Ако вложа едни илядо лева в капитала на едно дружество, което се занимава с курсове по аеробика, вервайте ми, дружеството ми никак няма да е доволно от желанието ми да работя като инструктур. Нито пък аз ще съм на кеф да загубя инвестицията си от илядо лева, ако с моя аеробичен талант трябва поне да ги запазя. Та въпросите са ми:

  1. Това, че не ме бива особено в аеробиката, прави ли ме негоден да имам качество на съдружник?
  2. Трябва ли пък задължително да се осигурявам, при положение, че другият съдружник е управител и той си работи (прави курсовете, подписва документи и прочее), а аз искам просто да си разпределям дивидент (обаче само ако има такъв)?

  Ако отговорите правилно на горните въпроси, може и да отговорите правилно на питащия.

  Поздрави,
  Гого
 • г-н Терзийски,

  Ако вложа едни илядо лева в капитала на едно дружество, което се занимава с курсове по аеробика, вервайте ми, дружеството ми никак няма да е доволно от желанието ми да работя като инструктур. Нито пък аз ще съм на кеф да загубя инвестицията си от илядо лева, ако с моя аеробичен талант трябва поне да ги запазя. Та въпросите са ми:

  1. Това, че не ме бива особено в аеробиката, прави ли ме негоден да имам качество на съдружник?
  2. Трябва ли пък задължително да се осигурявам, при положение, че другият съдружник е управител и той си работи (прави курсовете, подписва документи и прочее), а аз искам просто да си разпределям дивидент (обаче само ако има такъв)?

  Ако отговорите правилно на горните въпроси, може и да отговорите правилно на питащия.

  Поздрави,
  Гого
 • Здравейте,
  смисълът, който работодателят е вложил в обезщетението за безработица е, да се замести липсата на средства за издръжка. След като сте съдружник в дружество, Вие получавате доход от дейността му, като законодателят не се интересува дали полагате личен труд в предприятието, а че получавате средства, с които да се издържате.
  Поздрави,
  Цветан Терзийски
 • Здравейте г-н Терзийски,

  Имам ли право на обезщетение за безработица ако съм съдружник в АД? Акциите ми са по-малко от 30% от капитала.
  Осигурявана съм в същата фирма на трудов договор, който предстои да бъде прекратен.

  Поздрави
  Лили
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->