Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Намаляване на авансови вноски за корпоративен данък, деклариране на намаляване и увеличаване на авансовите вноски

Публикувано на: 11.03.2011Когато данъчно задължено лице, смята че дължимите от него авансови вноски ще превишат значително дължимия от него корпоративен данък, то може да се възползва от възможността да намали авансовите си вноски. Извършва се чрез подаване на Декларация по образец, с която декларира от коя дата и какви авансови вноски ще внася или, че въобще няма да се внасят авансови вноски. Няма краен срок за подаване на Декларацията за намаляване на авансовите вноски, но намалението се ползва след като е подадена. Ако данъчно задължено лице иска да увеличи, вече намалени авансови вноски, следва да подаде същия образец Декларация. Когато данъчно задължено лице намали с Декларация авансовите си вноски и в последствие дължимия корпоративен данък превиши с над 10% дължимите авансови вноски за съответната година, се дължи законната лихва за периода от датата, на която авансовата вноска е станала дължима, до датата на внасяне на годишния корпоративен данък или до датата на подаване на годишната декларация, когато данъка за внасяне не се дължи, но не по-късно от 31 март на следващата година.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->