Иван Зашев Иван Зашев Портиер

Обезщетение след прекратяване на трудов договорРаботех като портиер след трудоустрояване от ТЕЛК. С цел да бъда освободен ми предложиха да ме преназначат на друга длъжност с изпитателен срок, след което да прекратат трудовият договор и да отида на борсата където да кандидатствам за работа. Казаха ми, че ще ми дават обещетение от НОИ една година и аз се съгласих. Истина ли е това ?Отговори

 • Здравейте !


  При прекратяване на трудов договор със срок на изпитване на основание чл.71 от Кодекса на труда имате право на пълно обезщетение от бюрото по труда като време в зависимост от вашия трудов стаж и като обезщетение в зависимост от размера на сумите, върху които сте били осигурявани.

  От 01.01.2017 г. периодът на паричното обезщетение за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено след 31 декември 2016 г., се определя както следва:

  При осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31 Декември 2001 г.:
  При осигурителен стаж до 3 - 4 месеца обезщетение
  При осигурителен стаж от 3 до 6 години - 6 месеца обезщетение
  При осигурителен стаж от 6 до 9 години - 8 месеца обезщетение
  При осигурителен стаж от 9 до 12 години - 10 месеца обезщетение
  При осигурителен стаж над 12 години - 12 месеца обезщетение


  На основание чл.54б, ал.1 от КСО дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. За 2017 г. този размер е 7,20 лв.

  Анелия Петрова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->