Задай въпрос тук
Валентина Николова Валентина Николова доцент

Неизплатени суми от работодателС Решение на СГС и Определение на ВКС на основание чл.345, ал.1 от КТ съм възстановена на предишната си работа. След явяването ми на работа и заемане на длъжността на която съм възстановена от съда на другия ден бях отново съкратена. До момента работодателя не ми е изплатил 6 (шест) брутни трудови възнаграждение съгласно изискванията на чл. 225, ал. 1 от КТ в едно със законовата лихва. С писмо бях уведомена от работодателя, че трябва да възстановя изплатените при съкращението ми заплати на основание чл. 220 ал.1 и чл.222 ал.1 от КТ.

Моля да ми отговорите, след като не са ми изплатени сумите по чл.225 ал.1 от КТ от работодателя, аз трябва ли да им възстановя изплатените суми по чл. 220 ал.1 и чл.222 ал.1 от КТ.Отговори

 • Здравейте,

  От така зададения от вас въпрос не става ясно на какво основание работодателят иска от вас да му възстановявате суми, които са ви били платени на основание чл. 220, ал. 1 и чл. 222, ал. 1 от КТ.

  Чл. 220, ал. 1 от КТ гласи следното: Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието.

  В този смисъл, ако работодателят ви е съкратил и не е спазил предвиденото в договора ви предизвестие, то той трябва да ви изплати това обезщетение, а не вие да го изплащате на него. Не възниква основание да му възстановявате суми на основание чл. 220 ал. и КТ

  чл. 222, ал. 1 КТ гласи, че при уволнение поради съкращаване в щата работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец.

  Тоест текстът на чл. 222, ал. 1 също не предвижда основание вие да възстановявате суми на работодателя си. Ако работодателят ви е имал претенции да му възстановявате обезщетението по този член, то е следвало тези претенции да бъдат направени в хода на съдебното производство.

  Тъй като въпросът ви не е ясен, оставам с впечатление, че или работодателят ви се опитва да ви подведе и да изиска от вас суми, които не му дължите, или въпросът не е зададен коректно.

  Ще се опитаме да дадем по-конретен отговор, ако въпросът бъде уточнен.

  Поздрави,
  Нина Стоева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->