Elena Vasileva Elena Vasileva Потребител

Открита счетоводна грешка за 2015г.Здравейте,
Открих неосчетоводени операции за 2015г. Фирмата е регистрирана през 2015г., открити няколко разплащателни сметки и внесен уставен капитал. ГФО за 2015г. е подаден с нулеви стойности, ГДД по чл. 92 е подадена без дейност. Отразих през януари 2016г. документите за 2015: разходите за банкови такси, приходите от лихви и внесения уставен капитал. Как да процедирам при съставяне на ГФО за 2016г? И как да отразя разходите и приходите за 2015г. в ГДД за 2016г. в коя част и коя точка?

За 2016г. фирмата е на загуба.Отговори

 • Здравейте,

  В зависимост счетоводните стандарти, които фирмата прилага, има 2 варианта на счетоводно третиране:

  1. По НСС - националните счетоводни стандарти позволяват ефектите от открита счетоводна грешка да бъдат отразени в текущия отчетен период.

  2. По МСС - международните счетоводни стандарти изискват откритата счетоводна грешка да бъде осчетоводена с обратно проявление в случаите и за периодите, за които това е приложимо (за справка - МСС 8, параграфи 41 - 48).

  И в двата случая, отчетените приходи и разходи са непризнати за данъчни цели. Отразяват се в част VI от ГДД, в клетка 10 от увеличенията за разходите и клетка 13 от намаленията за приходите. Следва да се попълнят и помощните справки към годишната данъчна декларация.

  Поздрави,
  Митко Димов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->