Ивелина Димитрова Ивелина Димитрова Потребител

Самоосигуряващо се лице работещо и на трудов договорЗдравейте,

Имаме лице работещо на трудов договор във фирма Х, което се осигурява на максималния праг (2600 лева). Същевременно лицето е регистрирано и като самоосигуряващо се лице (управител - собственик на капитала на ЕООД - фирма У). Лицето е родено след 1960.

До момента лицето е работело на трудов договор и се е осигурявало под максималния осигурителен доход и съответно е внасяло допълнително осигуровки като самоосигуряяващо се лице и е подавало съответните декларации към НАП като такова (Декларация 1 - месечно и Декларация 6 - годишно)

Тъй като лицето вече се осигурява на максималния оигурителен доход, следва ли да продължава да внася осигуровки като самоосигиряващо се лице и следва ли да подава Декларации 1 и 6 като такова?Отговори

 • Здравейте,

  съгласно изискванияна на КСО и ЗБДОО лицата, независимо от основанието, следва да се осигуряват до максималния размер, който за 2017 год. е 2600 лева. Тъй като лицето се осигурява на максимума при условията на трудов договор, това означава, че не трябва да довнася осигуровки, като СОЛ.
  На въпроса ти трябва ли все пак да се подава Д1 с нули - трябва. Дори предполагам, че сте чували, че в Д1 съществува код за вид осигурен 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО и декларацията може да бъде подадена еднократно с този код.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Здравейте, Станислав Колев,
  Отговорът Ви за коя година се отнася? чл. 9 ал.8 ое КСО е отменен от 01.01.2016г.

  ОТ сайта на НОИ:
  5. Данни с декларации-образец № 1, когато осигурените работят на повече от едно място и по първото си правоотношение са осигурени върху максималния осигурителен доход:

  Всеки осигурител е длъжен да подава данни за осигурените при него лица дори и в случаите, в които те са осигурени и на друго място и осигурителните им вноски са внесени или дължими върху максималния месечен осигурителен доход, определен в Закона за бюджета на ДОО за съответната година.

  За периодите след 31.12.2013 г. това правило не се прилага за лицата, които са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец. В тези случаи възложителят на работата не подава данни за лицата. В сила от 01.01.2016 г. самоосигуряващите се лица, упражняващи трудова дейност и избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, в случай, че са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход също не подават данни с декларация образец № 1.

  За лицата, които по основния трудов договор са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход при пълна заетост на работното време, а по допърнителен трудов договор са наети за 3 и повече от 3 часа дневно, данните се подават с попълнен код 21 в т. 12 „Вид осигурен“ (в сила до 31.12.2015 г.). Поради отмяната на чл. 9, ал. 8 от КСО, в сила от 01.01.2016 г. данните по допълнителния трудов договор, независимо от договореното работно време, се подават с код за вид осигурен “04”. Тъй като лицата по основния договор са осигурени върху максималния месечен осигурителен доход, отработените дни през месеца по допълнителния договор се попълват в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“;

  До 31.12.2015 г. самоосигуряващите се лица, заявили в компетентната териториална дирекция на НАП желанието си да се осигуряват само за фонд „Пенсии“, които получават и доходи за работа по трудово правоотношение при пълна заетост и върху тези доходи са осигурени върху максималния размер на месечния осигурителен доход, можеха да подават еднократно декларация обр. № 1 за всяка календарна година, като в точка 12 „Вид осигурен“ попълваха код 23. Дните в осигуряване се попълват в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“. Данните се подават с оглед зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране 4 години за 5. В сила от 01.01.2016 г. разпоредбата на чл. 9, ал. 8 от КСО е отменена и отпада възможността за зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране 4 години за 5, на това основание. В тази връзка от 01.01.2016 г. е отменен и код “23”.

  Самоосигуряващите се лица, които са заявили осигуряване за фонд „Пенсии“ и за фонд “Общо заболяване и майчинство” и са осигурени по трудово правоотношение върху максималния месечен осигурителен доход, подават месечни данни в качеството си на самоосигуряващи се лица с попълнен код 12 в т. 12 „Вид осигурен“. Дните в осигуряване през месеца се попълват в т.16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“.

  За лицата, които работят при повече от един възложител по договор за управление и контрол, всеки от възложителите подава данни за осигуряването с попълнен код 10 в т. 12 „Вид осигурен“. В случай че лицето е декларирало, че вече е достигнало максималния месечен осигурителен доход, възложителят по договора не внася осигурителни вноски, но подава данни с декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“. Отработените дни без осигурителни вноски се отразяват в т. 16.4 на декларацията.
 • Здравейте, имам два въпроса :
  1. Самоосигуряващо се лице собственик на ЕООД , трябва ли да има някакъв договор сключен със собствената си фирма /за да има право да извършва дейност/, при положение, че само се осигурява през фирмата , не получава възнаграждение, съответно и осигуровките не минават за разход.

  2. Ако работи по трудов договор на друго място, където го осигуряват, може ли да се назначи например за 2ч. или 4 ч . по договор в собственото си ЕООД.

  Благодаря
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->