Задай въпрос тук
   Потребител

Данък лично ползване ЗДДФЛ



Здравейте,

Собственик на ЕООД без дейност за 2016 г. е ползвал услуга по договор между фирмата и мобилен оператор. Лицето е с над 50% намалена работоспособност и за годината няма други облагаеми доходи.

Според мен не дължи данък, но трябва да подаде данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с две приложения - за данъчното облекчение и за доходи по чл. 35 за доходи от други източници, които не са изрично упоменати в закона.

Правилно ли е това?



Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ