Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Правото на командировки в страната. Признаване на разходи за път и престой от града на местоработата до града на местоживеенето на лице, наето по трудов договор.

Публикувано на: 11.03.2011Съгласно чл.6 от Наредбата за командировките в страната, не се считат за командировани лицата, които изпълняват служебните си задачи в границите на населените места, където е мястото на работата им, определено при възникване на трудовото правоотношение. Което означава, че на лицето е сключило трудов договор с месторабота в Пловдив и местожителство в Горна Оряховица, не му се полагат пътни, дневни и квартирни пари.

Ако работодателят е поел ангажимент към лицето да поема неговите разходи по пребиваването му в Пловдив, а именно за квартира, храна и пътни разходи до Горна Оряховица, то тогава тези разходи биха били социални. В зависимост дали тези разходи са договорени като част от възнаграждението по трудов договор или му се предоставят в натура, биха били облагаеми или не с еднократен данък върху разходите съгласно ЗКПО.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->