Задай въпрос тук
Neli Tsoneva Neli Tsoneva Потребител

Таблица 1 и 2 на Справката за окончателния осигурителен доход към Декларация по чл.50 ЗДДФЛЛице, което 11 месеца през 2016 г. се е осигурявало съгласно чл.40, ал.5 от ЗЗО, а в един от месеците като самоосигуряващо се с булстат, в някои от месеците има доходи по извънтрудови правоотношения по-малки от МРЗ.

Как следва да бъдат разпределени доходите по извънтрудови правоотношения в колона 5 на Таблица 1 и 2 - за месеците за които се отнасят или за целия период на осигуряване на основание чл.40 ал.5 от ЗЗО, включително и месеца като самоосигуряващо се лице по булстат?

При изчисляване на данъчната основа в Приложение 3 на Декларация по чл.50 ЗЗДФЛ следва ли да бъдат приспаднати осигуровките, които лицето е направило като саоосигуряващо по булстат и тези по чл.40 ал.5 ЗЗО за всички месеци през годината?Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->