Надя Петкова Надя Петкова Потребител

Майчинство без здравни осигуровкиЗдравейте,
Бременна съм с второто си дете и съм здравно неосигурена. Плащам си всички прегледи и изследвания, но ми казаха, че все пак имам право на помощи 45 дни преди термина.

Може ли някой да получа повече информация относно моя въпрос? Какви документи са необходими? Трябва ли да си внеса някакъв срок здравни осигуровки, за да ползвам майчинството? Каква е цялата процедура?Отговори

 • Здравейте. Кодекс за социално осигуряване:
  Право на обезщетение за бременност и раждане

  Чл. 48а. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
  Което означава 12 месеца плащане на осигуровки, регистрация на трудов договор, и т.н.
  Парична помощ, когато майката не е осигурена за общо заболяване

  Съгласно чл. 5а (1) от Закона за семейните помощи за деца, бременнитежени, чийто доход на член от семейството е по-нисък от 350 лв., имат право на еднократна помощ при бременност в размер на 150 лв, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане,по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.

  Еднократна парична помощ при раждане на дете

  Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и се определя според поредността на децата, родени от майката.

  За 2016 размерът е:

  за първо дете– 250 лв.;

  за второ дете– 600 лв.;

  за трето дете– 300 лв.;

  за четвърто и всяко следващо дете– 200 лв

  При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете.

  Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ. За 2016 тя е в размер на 100 лв

  Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, като помоща може да бъде поискана в срок от 3 години след тази дата

  kazimirc4

  .
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗЗО

-->