Ани Ангелова Ани Ангелова счетоводител

Годишно приклчючванеОт 2010г. ми беше дадено да водя фирма, в счетоводството на която според мен има следните нередности:


1. По с-ка 611 има салдо от 40 000 лв., посочено в баланса като незавършено производство. Фирмата се занимава с търговия. Целта за неотразяването на тези разходи за 2009 г е била, че фирмата излиза на голяма загуба.


2. По сметка 302 за периода 2006-2009 са трупани суми, които са чисто текущи разходи за фирмата, но незнайно защо не са отразявани през годините като такива. Салдото по тази с-ка е 15 000 лв.


Въпросът ми е мога ли да обявя тези две суми за допуснати фундаментални грешки, да коригирам данъчните финансови резултати за съответните минали години, съгласно чл.75 ал.1 -ал.7 и чл.76 от ЗКПО.


Благодаря предварително за компетентното Ви мнение!Отговори

  • Здравейте,

    Можете да направите тези корекции в Годишната данъчна декларация по ЗКПО, но само ако направите и осчетоводяване на въпросната корекция на счетоводни грешки. Практически това означава да занулите проблемните суми по 611 и 302 в кореспонденция с Неразпределена печалба (Натрупана загуба) или Текущи печалби и загуби взависимост от счетоводния подход, който прилагате, ако сте по НСС.

    Обръщам внимание и че по този начин всъщност няма да се реализират данъчните ефекти, към които преди това фирмата се е стремила, а и не е било възможно по този начин.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->