Мария Колева Мария Колева Потребител

Изплащане на дивидент в ООД без дейностООД не е извършвало дейност през 2010 г. Общото събрание през 2010 г. решава да разпредели натрупана неразпределена печалба от предходни години като дивидент. Изплаща дивидента на съдружниците от 501 и внася дължимите данъци върху дивидента през 2010г. Разпределянето на дивидент счита ли се за извършване на дейност и в тази връзка:


1. Каква годишна данъчна декларация следва да подаде дружеството в НАП - за дружество без дейност ли?


2. Трябва ли да попълва отчети за дейността за НСИ или трябва да подаде декларация в НСИ, че не е извършвало дейност?Отговори

  • Здравейте,

    Спорно е как НАП и НСИ биха тълкували израза "не са извършвали дейност през годината" в чл. 92, ал. 4 от ЗКПО. С цел избягване на евентуални глоби моят съвет би бил да си подадете пълна декларация и статистически отчети. Все пак ще имате промяна спрямо предходната година във всички финансови отчети евентуално с изключение на ОПР.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->