Задай въпрос тук
Milena Dimitrova Milena Dimitrova Потребител

Деклариране на доход по чл.35 от ЗДДФЛЗдравейте! Имам въпроси във връзка с деклариране на доход по чл.35 от ЗДДФЛ.

Бабата на дете с ТЕЛК 60% степен на увреждане е подписала като упълномощено лице (макар,че няма пълномощно от майката на детето) получена служебна бележка за доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ.

От името на кой трябва да се подаде годишната данъчна декларация по чл.50 и до кога е срокът за подаване на тази декларация?

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  така зададен въпроса Ви не става ясно кой всъщност е получател на дохода по издадената Служебна бележка и с какъв характер е получения доход по нея. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ се подава от местни лица, които през предходната година са получили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. Декларацията се подава до 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.

  Поздрави!
 • Извинете за неправилно зададения въпрос! Всъщност,дете на 5 години с телк получава 100лв. -доход от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ. Бабата разписва получаването на служебната бележка.
 • Здравейте,

  след като служебната бележка е издадена на детето следва, че то е получател на дохода.
  На основание чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. В ал. 8 от същата разпоредба е пояснено, че годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите.

  Поздрави!
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->