Йорданка Павлова Йорданка Павлова счетоводител

ДМАВъведен е ДМА в ЕООД закупен от чужбина без фактура за покупката, а чрез експертна оценка на оценител, оценен по справедлива пазарна стойност на актива. Стойността е 3250 лв. 
Какви са стопанските операции при въвеждане на актива? Чрез кои сметки да стане неговото въвеждане в експлоатация?Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като актива е придобит без фактура, за целите на казуса приемаме, че е получен като дарение или чрез безвъзмездна сделка, която не е документирана. В този случай е необходимо да отчетете приход в размер на стойността на актива - 3250 лева и счетоводните операции за заприхождаването му ще бъдат следните:
  Дт гр. 20 ДМА 3 250
  Кт гр. 70 Приходи 3 250

  При въвеждане на актива в експлоатация е необходимо да започнете да начислявате амортизация съгласно приетата счетоводна политика на предприятието.

  Поздрави,
  Албена Попова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->