Антония Паунова Антония Паунова Потребител

Тълкуване на понятието "помощи" съгл. чл.13 от ЗДДФЛ1. ЮЛНЦ рег. за извършване на общественополезна дейност какви помощи може да изплаща и на кого, така че те да са в обхвата на чл.13 ал.1 т.16 от ЗДДФЛ?


2. В спр. по чл.73 от ЗДДФЛ с какъв код следва да се посочат тези помощи?


3. ФЛ получател на помоща следва ли да я посочи в своята ГДД и къде?Отговори

 • Здравейте,

  1. По принцип идеята на споменатата разпоредба не е тясно да се ограничи обхвата на вида помощи и на бенефициентите, тъй като дори обикновените дарения (без оглед на дарител, надарен и предмет на дарението) не се считат за доход, т.е. не се дължи данък по ЗДДФЛ. Вие най-добре познавате предмета на дейност на Вашето ЮЛНЦ и ако изплащаните помощи са нормална част от регистрираната му дейност, не смятам, че може да има проблем по ЗДДФЛ.

  2. Буквалният отговор е - 27. За съжаление подобни плащания не са изрично изключени от обхвата на доходите, които трябва да се посочват в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Има и други примери, в които е твърде спорен смисълът от подаването на такава информация, особено предвид отговора на 3. въпрос.

  3. Не, това е необлагаем доход и той не се декларира от лицето - получател.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->