Благовеста  Колева Благовеста Колева друго

ДДС върху пощенска услугаБългарска фирма, регистрирана по ДДС, трябва да извърши доставка на стоки на ЮЛ в ЕС, което няма регистрация по ДДС.  Доставката на стоките ще бъде извършена чрез Български пощи и влиза в обхвата на универсалните пощенски услуги ( международен пощенски колет до 20 кг) и като такава е освободена от ДДС. Доставчикът не е регистриран като пощенски оператор.

Как следва да бъде издадена фактурата? Една фактура за стоката с начислено ДДС и втора фактура за услугата, която е без ДДС? Ако е така, какво е основанието за неначисляване на ДДС върху услугата? Или една фактура, в която фигурират освен стоките и пощенската услуга и е с начислено ДДС - и върху стоките, и върху услугата?Отговори

  • Здравейте,

    Реално погледното и двата варианта са възможни. Доколкото разбираме вие ще префактурирате Универсалната пощенска услуга на вашият клиент, намиращ се в ЕС. Ако изберете първият вариант може да идадете една фактура или 2 фактури, като упоменете, че не начислявате ДДС върху пощенската услуга (без значение дали ще бъде на една или две фактури). При вторият вариант може да натоварите клиента с ДДС и върхи сумата за универсалната пощенска услуга. Тогава трябва да включите в цената на продадената стока и самият транспорт.

    Поздрави,
    Васил Байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->