margarita georgieva margarita georgieva u4itel

Задължение за обявяване на свободните работни местаЗадължение на работодателя е да обяви свободните работни места и условията при които се обявават на видно място в предприятието. Тоест, ако е учител - това става в училището или в рио инспектората на учителите?

И какво следва ако например в Габрово не обявявят нито едно свободно учителско място нито в Инспектората нито в Бюрото на труда за разлика от практиката във всички останали градове в България?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 22, ал. 2, т. 1 от Закона за насърчаване на заетостта работодателите могат да обявяват в поделенията на Агенцията по заетостта свободните работни места, но не са задължени.

  Задължение за обявяване на свободни работни места има само за позициите които работодателя е определил за места за хора с трайно увреждане.

  Задължение на работодателя е обаче, да обяви свободните работни места и условията, при които се обявават на видно място в предприятието.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • Здравейте г-жо Георгиева,
  не сте пояснили за държавно, общинско или частно училище става въпрос. Ако училището е частно, директорът няма ангажимент да обявява свободните места и да организира конкурс. Когато училището е държавно или общинско се прилага Наредба 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Съгласно чл. 19, ал. 2, т.10 директорът трябва да обяви свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието в тридневен срок от овакантяването им.
  Не е от моята компетенция да кажа по какъв ред РУО обявява свободните работни места, но от прегледа на няколко сайта на регионални УО видях, че всички имат секции, където са публикувани свободните позиции, вероятно на място също има табло с тази информация.

  Поздрави,
  Доника Мариноав


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->