Янка Василева Янка Василева счетоводител

Право на данъчен кредитБългарска фирма, регистрирана по ДДС, осъществява ВОД и ВОП с Германия като ползва за спедитор германска фирма с VAT номер в Германия. Българскатафирма получи фактура от немския превозвач с дата 28.2.2011 като във фактурата подробно са описани транспортните услуги - дата, номер на вагон и сума. Притеснителното е, че осъществения транспорт е от 2006 до 2011 година.


Българската фирма има ли право на данъчен кредит за транспорта от 2006 до 2010 г.? Ако не - как частично да осчетоводи протокола по чл.117?Отговори

 • Здравейте,

  Вашият казус е доста интересен по няколко причини.

  Първо касае времево три различни ДДС законодателства:
  - до 2006 г. вкл. (преди присъединяването към ЕС) - тогава не същестуваше принципът на самоначисляване с изключение при случаи на частичен данъчен кредит;
  - от 2007 г. до 2009 г. (след присъединяването) и
  - от 2010 г. (след влизането в действие на т.нар. ДДС пакет за опростяване) - променени правила за мястото на изпълнение на услуги в трансгранични ситуации

  Отделно от това от 2009 г. ЗДДС съдържа специални условия за ползване на данъчен кредит при самоначисляване на ДДС от получателя, а от 2010 г. и допълнителни условия за определяне на дата на данъчно събитие при услуги с продължително действие.

  В края на краищата от цялата тази законодателна каша имате няколко варианта за действие. Да започнем от това, че от въпроса Ви не става ясно защо има такова огромно забавяне в издаването на фактурата. Ако това е грешка на контрагента (немския превозвач), то в бъдеще бихте могли да искате обезщетение от негова страна, ако претърпите данъчни разходи поради некоректното му поведение. Клаузи с подобен смисъл е обичайно да се включват в писмени споразумения между страните.

  В настоящето обаче ще трябва да решите как да третирате тази доставка на услуга. Ако можете да докажете, че това е услуга с периодично изпълнение (фактуриране веднъж на няколко години – звучи доста невероятно), то формално погледнато първата Ви дата на данъчно събитие е 31.12.2010 г. (макар и да съществуват солидни аргументи, че годишният подход за определяне на данъчно събитие бе приложим и преди промените от 2010 г.). В тази хипотеза (ако я защитите успешно) се очаква да нямате проблем с правото на данъчен кредит за цялата стойност на фактурата, т.е. пускате си протокол и си ползвате пълен данъчен кредит, но може да Ви наложат глоба по чл. 180а от ЗДДС.

  Другият подход е на раздробено третиране на отделните превози, като всеки поражда отделно данъчно събитие. От практически съображения могат да бъдет групирани по календарни месеци. В тази хипотеза за превозите, осъществени през 2006 г., не самоначислявате ДДС; за периода 2007 – 2008 г. начислявате ДДС, но не ползвате данъчен кредит (пропуснали сте преходния режим); а от 2009 г. насам начислявате ДДС за всеки съответен месец, ползвате данъчен кредит, но уведомявате НАП по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, като и тук могат да Ви наложат глобата по чл. 180а от ЗДДС и то вероятно за всеки месец по отделно.

  Едва ли Ви е харесал вторият подход и затова приключвам с началния коментар, че в крайна сметка щетите трябва да ги плати виновният.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->