Ева Станчева Ева Станчева Потребител

Фирма майка - префактуриране, спиране на основната дейностФирма майка, регистрирана по ДДС, има 5 дъщерни фирми. Майката има сключени договори, на по-изгодни условия, с доставчици на периодични услуги от ЕС и извън ЕС. Услугите префактурира на дъщерните дружества без печалба (aко е с печалба, няма да има ефект от по-изгодните условия). Основната дейност на фирмата е търговия на дребно, която се преустановява сега.


Ако майката продължи да префактурира, как биха погледнали данъчните на това? Има ли проблем с ДДС?
Забележка: Ако договорите бяха с 5-те фирми, цените ще са много по-високи и дружествата трябва да са регистрирани по ДДС заради услугите, а те не всички са.Отговори

 • Здравейте,

  Първо по изводите в изложението. Правите заключение, че е естествено префактурирането без печалба (без марж), иначе се обезсмислят по-изгодните условия на централното закупуване, а едновременно с това централно договорените цени са много по-ниски. Аз категорично се съм съгласен с Вашето заключение, тъй като винаги можете да определите един умерен марж, след прилагането на който цената на префактуриране отново да бъде по-ниска от евентуално директно договорената такава.

  В тази връзка и в отговор на конкретния Ви въпрос осъществяването или не на друга стопанска дейност от фирмата майка няма пряко отношение към проблема за изследване на сделките между свързаните лица за целите на трансферното ценообразуване. Нормалната практика е подобни префактурирания (доколкото са регулярни, а не инцидентни транзакции, в рамките на групата от компании) да се извършват с марж, определен на базата на анализ на:

  - функции - какви други дейности осъществява майката освен централното договаряне и администрирането на префактуриранията към 5-те дъщерни дружества?

  - рискове - какво се случва, ако има спорове по качеството на получената услуга и кой носи рисковете от това?

  - активи - инвестира ли майката съществени активи за целите на транзакцията
  (напр. авансиране на средства към чуждестранните доставчици)?

  Ако прилаганият марж на надценка не е разумно базиран на подобен анализ, съществуват данъчни рискове както по ЗКПО, така и по ЗДДС. Понастоящем за фирмата майка органите на НАП могат да определят допълнителен облагаем приход и да доначислят ДДС, плюс лихви за забава и евентуални административни санкции.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->