Адриана Емилова Адриана Емилова Потребител

Управител, който е самоосигуряващо се лице без да е собственикЗдравейте!

Фирмата ни е ЕООД и управители сме аз и собственика, който е пенсионер.

1. За собственика-пенсионер следва ли нещо да се плаща под формата на данък на НАП?
2. Счетоводителят на фирмата ме осигурява повече от година като самоосигуряващо се лице. Това възможно ли е? Нямам никакъв договор. На какво основание го прави?

Много благодаря за съдействието!Отговори

 • Здравейте,

  Осигуряването на Управителите и Собствениците в едно ЕООД, зависи от това дали те полагат труд във дружеството. Ако Собственика - пенсионер полага труд, то той трябва да плаща здравни осигуровки за това. По негово желание може да се осигурява и за всички осигурителни случай и да плаща пълни осигуровки.

  Доколкото разбираме Вие сте само управител в дружеството. При положение, че полагате труд трябва да ви осигуряват на Договор за управление, а не като самоосигуряващо се лице.

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • Благодаря, г-н Байнашев!

  Моля прочетете становището на експерт от НАП. Мисля че ще Ви бъде полезно.


  Във вашия случай, ако сте вписан в Търговския регистър като управител на дружеството, нямате сключен договор за възлагане на управлението на дружеството и нямате определено възнаграждение за дейността ви по неговото управление, за вас ще е приложима разпоредбата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО. Няма пречка да се осигурявате като самоосигуряващо се лице и ако получавате възнаграждение за положен личен труд във връзка с участието ви в стопанската дейност на дружеството. Получените доходи от дружеството в качеството ви на собственик би следвало в съответствие с чл. 3, ал. 3, т. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, да включите в Справката за определяне на окончателен размер на осигурителния доход към ГДД по ЗДДФЛ за съответната година с оглед прилагане разпоредбата на чл. 6, ал. 8 от КСО.

  В случай че ви бъде определено възнаграждение за положен труд по управление на дружеството, без значение дали сте сключили изричен договор за възлагане на управлението и независимо от правното основание за получаването му, осигуряването ви ще се провежда по предвидения в чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО ред за изпълнителите по договори за управление и контрол. Едновременното внасяне на осигурителни вноски и като самоосигуряващо се лице е според това дали освен управленска дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО упражнявате трудова дейност и като собственик по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->