Потребител

Здравно осигуряване на пенсионер по инвалидностСлужител поиска неплатен отпуск една година за възстановяване след тежко боледуване, за което му е издаден акт за 100% инвалидност с право на работа, за което получава пенсия по инвалидност.

Моля да отговорите, следва ли да се осигурява здравно по време на неплатения отпуск по негово желание, след като е пенсионер по инвалидност?

Правилно ли ще бъде ако се позовем на разяснение с изх.№2-128 от 02.02.2009г че пенсионери в неплатен отпуск не дължат здравни осигуровки?

Благодаря предварително!Отговори

Свързани документи със ЗЗО

-->