Ms AN Ms AN

Осчетоводяване на ревизионен акт - необжалван!



Ревизията обхаваща период от 01.01.2008 до 31.12.2008г. Към момента - 17.03.2011 ми е даден само Ревизионен доклад на база на който ще ми връчат и акта. Констатациите са за наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 2 от ДОПК. За 2008г фирмата приключва на загуба 32 360лв. Основата за облагане с корпоративен данък за периода на ревизията е променен съответно след проверката на 100лв печалба с дължим данък 10лв + лихва 3лв. Нямам намерение да обжалвам! Фирмата не е регистрирана през 2008 по ЗДДС!


Въпросът ми е: Как да осчетоводя увеличението на резултата, следва ли да го посоча някъде в отчетите или в сч политика?!?!



Отговори

 • Здравейте,

  Отговорът зависи от това дали корекцията на облагаемия резултат за 2008 г. се дължи на неосчетоводени приходи (или например изкуствени разходи) или корекция в данъчните преобразувания в годишната данъчна декларация.

  В първия вариант, а прилагането на чл. 122 от ДОПК го предполага, се счита, че има счетоводна грешка. В този случай, ако целите правилно прилагане на счетоводните стандарти, трябва да коригирате размера на Натрупаната загуба от предходни години. Ако ли не и Ви вълнуват само данъчните ефекти, може и така да си остане.

  Във втория вариант следва да осчетоводите в текущия период само сумата на данъчното задължение и нищо друго.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->