Потребител

Начисляване на платен отпускПри начисляване на платен отпуск се включват средства с постоянен характер по думите на директора, като цитира член от Кодекса на труда. През м. Март ми се наложи да ползвам три дена платен отпуск. Отпуската ми беше изплатена върху брутна заплата с допълнително възнаграждение по проекта "Твоят час" към училищата. Сега м. Май, при изплащане на следващата заплата със заповед на директора на училището ми преизчисляват отпуската и ми одържат 91 лева от заплатата. Редно ли е? Ако е редно трябва ли да се изключват от брутната заплата при начисляване на отпуски и средствата от лекторски часове през учебната година на учителите или трябва само по проекта?Отговори

 • Здравейте,
  правилно е цитирана разпоредбата на КТ, че платеният годишен отпуск се изчислява на база среднодневното брутно трудово възнаграждение за последният месец, предшестващ ползването на платения годишен отпуск, през който лицето е отработило най-малко 10 работни дни.
  Брутното трудово възнаграждение, което служи за база за определяне на платеният годишен отпуск е дефинирано в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ( чл. 17) и включва:

  1. основната работна заплата за отработеното време;
  2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
  3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
  ....

  Това означава, че при формиране на Вашето брутно трудово възнаграждение ще се включат основната заплата, % прослужено време, допълнително заплащане за професионална квалификационна степен, ако имате такава и други добавки, които имат постоянен характер.
  Допълнителните трудови възнаграждения, които се изплащат на учителите, обичайно, а именно за допълнително извършена работа - лекторски, проверка на изпитни работи имат непостоянен характер и не се включват в определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск. Аналогично на това е и възнаграждението по проект "Твоят час", което не част от брутното трудов възнаграждение от което ще се определи размера на платения годишен отпуск.
  Възможно е да се налага корекция, ако възнаграждението ви се изплаща в текущият месец, например ако възнаграждението си за месец Март сте получили в края на Март, а сте ползвали платен отпуск след формирането на платежните ведомости за месеца.

  Предвид предоставената информация, това е моето принципно мнение, ако имате допълнителни въпроси и пояснения по Вашият казус, оставам на разположение.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->