Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

Осчетоводяване на издадена фактура, платена в две различни години

Публикувано на: 18.03.2011Ако сте регистрирано по ЗДДС лице, стопанските операции са следните:
1.При издаването на фактурата:
Дт сметка Клиенти 7824 лв.
Кт сметка Приходи от продажба на услуги 6520 лв.
Кт сметка ДДС за внасяне 1304 лв.

2.При първото плащане:
Дт сметка Разплащателна сметка 7362 лв.
Кт сметка Клиенти 7362 лв.
Остатъкът от 462 лв. ще остане като вземане към 31.12.2010 г.

При крайното плащане през 2011 г.:
Дт сметка Разплащателна сметка 462 лв.
Кт сметка Клиенти 462 лв.

Ако не сте регистрирано по ЗДДС лице, стопанските операции са следните:

1. При издаването на фактурата:
Дт сметка Клиенти 7824 лв.
Кт сметка Приходи от продажба на услуги 7824 лв.

2.При първото плащане:
Дт сметка Разплащателна сметка 7362 лв.
Кт сметка Клиенти 7362 лв.
Остатъкът от 462 лв. ще остане като вземане към 31.12.2010 г.

При крайното плащане през 2011 г.:
Дт сметка Разплащателна сметка 462 лв.
Кт сметка Клиенти 462 лв.Коментари

-->