НАТАША ПЕТРОВА НАТАША ПЕТРОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДДС възстановено от ЕСЗдравейте, транспортна фирма е пуснала искане за възстановяване на ддс от ЕС в система VATrefund в системата на НАП, съответно не е ползвала услуги на фирма за възстановяване на ДДС, ДДС-то е възстановено , сега възстановенот ддс ще се осчетоводи като приход, тъй като същото е осчетоводено като разход в момента на осчетоводяване на фактурата, въпроса е дали за възстановеното ддс трябва да се изготви протокол по чл 117


Отговори

 • Здравейте,
  не е необходимо да съставяте протокол по чл. 117 от ЗДДС, нито да го включвате в дневник за покупки. Ако сте осчетоводили цялата покупна фактура като разход с включения в нея ДДС, то може възстановения ДДС да осчетоводите като приход или като намаление на разхода, в зависимост от приложимата счетоводна политика или възможностите на ползвания софтуер. Препоръчително е, ако имате такива фактури, за които ще се възползвате от правото да поискате възстановяване на ДДС, да го отделяте в една отделна разчетна сметка, а не да го включвате в себестойността на придобиваните активи или отчитаните разходи. При получаване на възстановеното ДДС ще закриете този разчет и няма да имате завишени разходи и кухи приходи. Ако пък се случи така, че ви откажат ДДС за възстановяване, тогава може да го отчетете като разход, но до тогава ще стои във Вашите отчети като ДДС за възстановяване от чужбина.
  По Вашият въпрос има точен отговор в РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № 96-004 ОТ 14.01.2011 Г. НА НАП ОТНОСНО: ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС.

  Поздрави,
  Доника Маринова
 • Много благодаря за изчерпателния и бърз отговор, винаги получавам компетентен отговор от вашия сайт, благодаря Ви!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->