Задай въпрос тук
Мария Рахманлиева Мария Рахманлиева Потребител

Социални разходи за роднини на служителиИмаме социална политика за допълнително здравно осигуряване. Фирмата (дружество регистрирано по ДДС) поема вноските на работниците си, но предлага възможност включване на членове на семействата. Вноските на членовете на семействата се удържат от заплатите на служителите. Как се третират данъчно и счетоводно вноските за членовете на семействата?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица). Към социалните разходи се включват и разходите за вноски (премии) за допълнително здравно осигуряване. За да бъде приложен този ред за облагане на въпросните разходи, респективно да бъдат признати за данъчни цели, трябва да са изпълнени изискванията на ЗКПО, където е дефинирано понятието „социални разходи, предоставени в натура”. Във Вашия случай,за да се третират като такива вноските за допълнително здравно осигуряване трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол (наети лица) и да не се предоставят в зависимост от резултатите от положения труд или от отработените дни, които са по-скоро фактори за определяне на допълнително трудово стимулиране. Ако тезси условия не са спазени разходите не спадат към "Социалните разходи" и не подлежат на облагане по реда на ЗКПО, а се считат за доход на физическите лица, чието данъчно третиране се регламентира изцяло в ЗДДФЛ.
  Вноските за членовете на семействата на служителите не трябва да се третират като разход (социален или за възнаграждение). Правилно е да се отразяват като удръжка от нетна сума на възнаграждението на служителите както сте направили Вие. При осчетоводяване на вноските за допълнителното здравно осигуряване за предприятието възниква разчет (вземане от конкретния служител), който се закрива с удръжка от нетната сума на възнаграждението му. В този смисъл за предприятието не възникват никакви данъчни задължения свързани с всноските на роднините на служителите.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Васил Пантев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->