Dora Dyakova Dora Dyakova Потребител

Съобщение от НАПНа 13.06.2017г получих съобщение за доброволно изпълнение от НАП.

Имам наложени глоба от КАТ с фиш за 50 лв от 28.03.2011г. и сума по данъчна декларация по ЗДДФЛ от 21.03.2014г. за периода 01.01.2013г.-31.12.2013г. Дали трябва да направя възражение пред НАП за изтекла давност, съгласно чл.168, т.3 от ДОПК.Отговори

  • Здравейте,

    Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок. Относно наложената глоба от КАТ с фиш имате право на възражение пред НАП за изтекла давност, съгласно чл.168 т.3 от ДОПК. Във връзка със сумата по данъчната декларация по ЗДДФЛ не е изтекла давността и не е налице право на възражение за изтекла давност.

    Поздрави,
    Виктория Йотова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->