Тодорка Димитрова Тодорка Димитрова Ръководител отдел

Обезщетение по чл.222 ал.3 от КТЗдравейте,

Наш работник е назначен на работа в дружеството на 12.03.2007 година. През месец декември 2016 година подава необходимите документи за отпускане на пенсия за ОСВ и същата му е отпусната от 02.07.2016 година. В момента лицето е подало молба за прекратяване на трудовия договор от 20.06.2017 година по взаимно съгласие. В какъв размер е дължимото обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ - 2 или 6 брутни заплати, т.к. към датата на пенсиониране лицето няма 10 години, а към датата на прекратяване на трудовото правоотношение има над 10 години трудов стаж н дружеството?

Благодаря


Отговори

  • Здравейте,

    Моля, обърнете внимание, че се казва ПРИ прекратяване на трудовото правоотношение, СЛЕД КАТО е придобил право на пенсия, а и по-наолу в чл. 351 е посочено, че за трудов стаж се зачита времето, през което работникът е работил по трудово правоотношение, т.е. моето мение е, че трудовият стаж на работника трябва да се зачете до датата на прекратяване, в случая трябва да се признаят 10 години и ще има право на обезщетение в размер на 6 брутни заплати.

    Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

    Поздрави!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->