Счетоводна кантора Александър ЕООД Счетоводна кантора Александър ЕООД

фактурирането и данъчното облагане на сделки с осигурителен посредник юридическо лицеДоговор за осигурително посредничество с пенсионен фонд но представляващ по същността си комисионен договор, следва ли да се счита за освободена доставка по смисъла на чл.40 ЗДДС?

Страна по него е юридическо лице, регистрирано по ЗДДС с дейност различна от доставка на социални услуги. В договора е вписано възнаграждение което се изплаща на физически лица подписали го. Но когато юридическото лице издаде фактура с начислен ДДС върху възнаграждението, същата беше върната като не коректна и да бъде променена, като крайната стойност по фактурата да е възнаграждението вписано в договора. Същото било с включен ДДС защото не било упоменато в договора - Когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се, че той е включен в договорената цена (чл.67, ал.2 от ЗДДС). От тук следват и две различни данъчни основи според статута на посредниците с които са сключени договорите.


Отговори

 • Здравейте,

  Проходите получени от комисионни договори са облагаеми доставки по смисъла на ЗДДС, въпреки че са от посредничество с пенсионен фонд. Затова и правилно сте начислили 20% данък, но в случая е трябвало при определяне на данъчната основа и размера на дължимия данък да се съобразите с изискваното но чл.53 ал.2 от ППЗДС и да използвате следната формула:

  Когато съгласно закона данъкът се приема за включен в обявената или договорената цена, размерът на данъка се определя по следната формула:

  Д = (Ц x ДС) / (100 + ДС) , където:

  Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
  Ц - договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка;
  ДС - съответната данъчна ставка.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->