Събка Кущинарова Събка Кущинарова счетоводител

Обезщетение по чл.222, ал. 3 от Кодекса на трудаЗдравейте,

Моля, за Вашето компетентно становище , относно следния казус:Пенсионер работи като председател на изборна длъжност на кооперация. Същият има сключен договор за управление с кооперацията. На Общо изборно събрание е избрано друго лице на неговата длъжност , а неговия договор за управление прекратен. Работи повече от 10 години на тази длъжност. Имали право на парично обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ , т.е изплащането на обезщетение от 6 брутни трудови възнаграждения при условие , че има сключен ДУК , а не трудов договор?Отговори

 • Здравейте,

  В чл.222, ал. 3 е казано, че ако работникът или служителят е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

  Договорите за Управление и Контрол (ДУК) са приравнени на Трудовите Договор (ТД) за целите на осигурителното и данъчното законодателство. ДУК не е приравнен на ТД за целите на Кодекса на Труда. Поради това за ДУК не се попълва трудова книжка и времето не се счита за трудов стаж.

  В случая, това че е работил на ДУК няма да се зачете и работника няма да има право на обезщетението.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Поздрави!

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->