Пийт Зилк Пийт Зилк Потребител

ДДС дневници клиент от ЕСЗдравейте,

Кой е членът, който се вписва във фактурата при транспортна услуга с дестинация от България до Сърбия и клиент от ЕС с ДДС регистрация в съответната страна? В коя графа/и на ДДС дневниците за продажби намира отражение сделката?Отговори

 • Здравейте, при извършена транспортна услуга от доставчик българска фирма на клиент ДЗЛ от държава-членка на ЕС се прилагат разпоредбите на чл. 22, ал. 3, която гласи:
  Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Европейския съюз или извън него, предоставена на данъчно задължено лице, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3.
  Във Вашия случай е приложим чл. 21, ал. 2:
  (2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
  Така основанието за прилагане на 0 % ДДС във фактурата към клиента ще бъде чл. 21, ал. 2 - място на изпълнение извън България, данъкът е дължим от получателя. Тъй като клиентът е ДЗЛ от ЕС трябва да разполагате с валиден VAT номер на клиента, който да е проверен по електронен път чрез VIES системата. Фактурата се отразява в колона 22 на Дневник Продажби, като в конкретния случай се подава и VIES декларация.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->