Katya Moshteva Katya Moshteva Потребител

Начисляване на ДДС за извършени услуги за САЩЗдравейте,

От скоро имим регистрирано ЕООД и за сега извършвам услуги за фирма в САЩ. Длъжна ли съм да отчислявам ДДС върху сумите, които получавам?

Според моят счетоводител ДДС не се дължи при износ на стоки и услуги за страни извън ЕС.Отговори

 • Здравейте,

  съгласно ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, когато са налице едновременно следните условия:
  1. получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Европейския съюз;
  2. доставяните услуги са:
  а) предоставяне или прехвърляне на права върху лицензия, патент, авторско право, търговска марка, ноу-хау или друго подобно право на индустриалната или интелектуалната собственост, както и прехвърляне на права върху програмен продукт, различен от стандартен софтуер;
  б) рекламни услуги;
  в) услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, счетоводители, юристи и други подобни услуги, включително услугите по изработка, преработка или доработка на софтуер;
  г) обработка на данни или предоставяне на информация;
  д) банкови, финансови, осигурителни, застрахователни и презастрахователни услуги с изключение на отдаването под наем на сейфове;
  е) осигуряване на персонал;
  ж) отдаване под наем на движими вещи с изключение на всички видове превозни средства;
  Съгласно ЗДДС тези доставки не се облагат с 20% ДДС, като в дневника за продажби се включват в к.23- ДО на доставки по чл.69, ал.2 от ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условия на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на другадържава членка.

  За справка:
  - чл. 21, ал. 5 от ЗДДС;
  - чл. 69, ал.2 от ЗДДС;

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвъзващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->