Потребител

Роднина работи при земеделски производителДобър ден. Бих искал да попитам, трябва ли земеделският производител да сключи еднодневен трудов, и изобщо трудов договор, ако при брането му помагат майка, брат, сестра. Как да се защити той пред инспекцията по труда?


Отговори

  • Здравейте,
    в този случай независимо, че съществува роднинска връзка между земеделския производител и работниците, които са ангажирани със съответната дейност, е необходимо да бъде сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл.114а от Кодекс на труда. Такъв вид договор може да бъде сключен за един ден, а информацията, която трябва да съдържа е следната: данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден.

    „Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!”

    Поздрави,
    Петя Лазарова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->