Цветанка  Георгиева Цветанка Георгиева счетоводител

Възстановен от ВАС държавен служителВАС отменя заповедта за съкратен държавен служител и го възстановява на работа. Решението на ВАС е възстановяване на работа и заплащане на съдебните разноски, не е упоменато, че трябва да се заплати обезщетение. От кога започва да тече 14 дневния срок за възстановяване на служителя? Трябва ли държавният служител да представи изпълнителен лист за съдебните разноски? Трябва ли да има решение на съда за размера на обезщетението за неправомерно уволнение и изпълнителен лист за него.


Отговори

-->