Задай въпрос тук
  Потребител

осигурителен стаж при майчинствоЛице работи на 4 часов работен ден при един работодател. Сключва друг трудов договор на 8 часов работен ден. Предстои това лице да излезе в майчинство, но няма нужния 12 месечен осигурителен стаж. При изчисляване на нужния осигурителен стаж за майчинство ще се зачете ли времето през което е работило на два тр. договора като 8+4, т.е. 12 часа за осигурителен стаж или ще се вземе под внимание само осиг. стаж по основния трудов договор?


Отговори

 • Здравейте,

  според КСО за осигурителен стаж се зачита:

  "времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 10 от КСО са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО за съответната професия; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време."
  Освен това за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
  1.на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
  2.на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст;
  3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

  За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето:
  1.на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
  2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст;
  3.на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
  4. през което лицето е получавало обезщетение за безработица;
  5. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, през които не са имали право на парично обезщетение.

  Конкретно във Вашия случай, да, ще се зачетеза осигурителен стаж.

  Поздрави,
  Лилия Веселинова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->