Васил Иванов Васил Иванов Потребител

Пускане на предизвестие преди да е свършил договора.Здравеите.Мога ли да си пусна едномесечното предизвестие един месец преди да ми е изтекъл договора?


Отговори

 • Здравейте, г-н Иванов,
  Разпоредбите на КТ установяват субективното право на работника или служителя да прекрати трудовия договор. Това е право на работника или служителя за едностранно прекратяване на договора и неговото упражняване зависи само от неговата воля. Без правно значение са причините, поради които той прекратява договора. Работникът или служителят не е длъжен да мотивира волеизявлението си за прекратяване. Може да бъде прекратен всеки трудов договор, независимо дали е сключен като безсрочен или срочен.
  Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя. Стандартният срок на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, като в договора може да бъде уговорен и друг срок, но не повече от 3 месеца. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

  До колкото разбирам, имате сключен срочен трудов договор. Няма пречка да подадете предизвестие за прекратяване на договора. Срокът на предизвестието не може да е по-дълъг от остатъка от срока на договора.
  Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му от работодателя. Предизвестието може да се оттегли, ако работникът или служителят съобщи за това преди или едновременно с получаването му. То може да се оттегли и до изтичането на срока му със съгласието на работодателя.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Соня Чобанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->